Om IASTAR Danmark

IASTAR er en forkortelse for International Association of Student Tv And Radio stations. Den oprindelige tanke med navnet var - ikke overraskende - at danne en international organisation for studenterradioer- og TV-stationer. Der eksisterer en europæisk organisation ved navn IASTAR Europe, som er en paraplyorganisation for de forskellige, nationale sammenslutninger.

IASTAR Danmark var oprindeligt stiftende medlem af IASTAR Europe, men vi har måttet erkende, at der er rigeligt at lave inden for Danmarks grænser, og allerhelst vil vores medlemmer bruge tiden på at lave radio. Derfor deltager vi for tiden ikke aktivt i den europæiske organisation, men vi vil bestemt ikke udelukke, at vi vil gøre det, hvis vi finder ressourcer til det.

IASTAR Danmark er opbygget med en meget flad struktur, hvor alle medlemmer kan deltage direkte i arbejdet. Læs mere om det i vedtægterne.