Høringssvar til Kulturministeriet

IASTAR Danmark har i forbindelse med høringen omkring den ny bekendtgørelse om lokal radio og fjernsynsvirksomhed lavet et høringssvar til Kulturministeriet.

Vi føler, at vores eksistens som radio og tv stationer for de studerende på universiteterne er truet af:

  1. Nedskæring af støtten til ikke-kommercielle medier, som alle stationerne overlever på
  2. Høje afgifter til Koda og Gramex

I høringssvaret kommer vi med nogle ændringsforslag til, hvordan vores forhold kan forbedres.